>

Psykoterapi i Stockholm - Leg psykoterapeut Agneta Rolf

an image

Leg psykolog • Leg psykoterapeut • Handledare


- mångårig erfarenhet av att möta människor med skiftande problematik

- psykodynamisk behandling med relationell inriktning

- även orienterad i kognitiva metoder

- kortare eller längre psykoterapi, krisbehandling, konsultation, stödsamtal

- reducerat arvode för studenter

- mottagning på Södermalm, centralt i Stockholm

Välkommen att ta kontakt med mig för ett första möte.
Behöver du i samtal få tid och utrymme att tala om dig själv, dina relationer och ditt liv? Du kanske plågas av ångest, depression eller andra symptom som gör livet svårt. Du kan ha drabbats av en svår livshändelse nyligen eller längre tillbaka i tiden. Det kan vara en separation, ett dödsfall, ett övergrepp. Det kan också vara så att du känner ett behov av att reda ut och komma underfund med var du står i ditt liv, i en relation eller i något annat avseende. Du kanske känner dig begränsad av mönster i din personlighet som du vill ändra på, men inte riktigt rår på och du känner att du behöver hjälp att lösa upp knutar och komma igenom hinder för att må bättre, tänka annorlunda och kunna styra ditt liv mer i den riktning som du själv önskar. Många människor tycker aldrig att de är bra nog och strävar efter att nå upp till krav, som egentligen inte alls stämmer överens med vilka de är eller vad de egentligen vill. Att komma fram till vad som genuint är en själv är något av den känslomässigt rikaste erfarenhet man kan göra. För andra är det svåraste att ibland kunna stå emot önskningar och impulser som ger oönskade konsekvenser. Man kan då behöva utveckla förmågan att stå ut med starka känslor och kunna tänka efter innan man handlar. Man kan både behöva finna sig själv och bygga vidare på sig själv om hindren ligger i sidor av personligheten som ”stannat” i utvecklingen.

Det här är bara ett par exempel och problemen är skiftande. Liksom vi alla är unika individer, blir möten alltid olika också i psykoterapi. Det viktiga är att den är grundad på en sammanhängande, solid och väl underbyggd psykoterapeutisk kunskap.

Psykoterapi i Stockholm - Leg psykoterapeut Agneta Rolf - © 2020