>

Mer om mig

Jag har många års erfarenhet som psykolog, psykoterapeut, handledare och konsult i Stockholm. Min utbildning och min erfarenhet täcker arbete med unga vuxna och ungdomar likaväl som med andra åldrar och med mycket varierande problematik. Jag har länge arbetat både som privatpraktiker och som psykolog inom öppenvårdspsykiatrin. Jag är utbildad i krisbehandling och har också kontinuerligt anlitats av företagshälsovård.

Den grund jag står på i mitt arbete är psykodynamisk. Det har för mig alltid varit viktigare att hitta vägar som passar den enskilda individen än att följa en metod till punkt och pricka. Jag har integrerat kunskap från kognitiva metoder i mitt arbete och är framför allt en relationellt orienterad terapeut.

Psykoterapin har utvecklats mycket under de senaste 10 – 15 åren och forskning har visat att det är den unika relation som uppstår inom ramen för en psykoterapi av hög kvalitet som är avgörande för resultaten. Detta stämmer väl med min erfarenhet. Det handlar om ett förtroendefullt samarbete i en process som gör förändring möjlig. Många gånger är det helt avgörande att kunna tala om sin historia för att förstå och komma igenom hinder i nuet. I andra fall är det att helt fokusera på en aktuell situation, som gäller. Man kan behöva stöd, likaväl som målmedvetet arbete för att ändra sina tankebanor och beteenden, likaväl som reflektion och djupare självkännedom. Allt detta kan rymmas i en psykoterapi eller i psykoterapeutiska samtal.

Välkommen till min mottagning på Södermalm, centralt i Stockholm.

Jag är medlem i:

Sveriges Psykologförbund
Psykologföretagarna
Riksföreningen PsykoterapiCentrum

Psykoterapi i Stockholm - Leg psykoterapeut Agneta Rolf - © 2020